• Styrelse

Styrelse

Maria Dahlin, ordförande
Lisen Ljungberg, viceordförande

Monica Hjalmarsson, sekreterare

Julia Möllenberg, kassör

Martin Bengtsson, ledamot

Lars Myllynen, suppleant

Kristina Utas, suppleant

Medlemmar
Under verksamhetsåret 2020var vi 32 medlemmar