• Historik

Historik

Sommaren 2009 skapades Googelgruppen Båstad Kajak i ett försök att fånga upp paddlingsintresserade inom Båstadområdet. Snabbt visade det sig att det

fanns ett intresse av ha något mer än en plats på internet att mötas på.

Den 18 augusti 2009 samlades ett flertal av Googlegruppens medlemmar på

Hamnkrogen i Båstad och över ett glas vin, öl och lite god mat bestämdes att

man skulle jobba vidare mot att bilda en förening/sällskap som verkar för

paddling på Bjärehalvön.

Ett viktigt datum i sällskapets historia blev den 6 oktober 2009 då ett 40-tal

intresserade träffades på Cafe´Biblos och beslutade att man skulle bilda

Båstad/Bjäre Kajaksällskap. Att det blev ett sällskap och inte förening eller klubb

beror på att man tyckte det passade bra ihop med den historia som finns med

Båstad-Malens Tennissällskap, BMTS och Båstad Båt och Segelsällskap, BBSS. 

En interimstyrelse tillsattes för att plocka fram en verksamhetsplan, budget och

fånga upp intresserade till en styrelse. Så den 16 februari 2010 hålls så slutligen

BBKS första årsmöte och Maria Dahlin väljs till sällskapets första ordförande.