• GDPR


Hantering av personuppgifter inom BBKS
BBKS behandlar alla personuppgifter enligt den nya personuppgiftslagen som trädde i kraft 25 maj 2018. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen:
 
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
 
BBKS hämtar i första hand in personuppgifter direkt från dig som person, antingen via hemsidan eller via direktkontakt. De personuppgifter som BBKS behöver är:
 
·       Namn
·       Adress
·       Telefonnummer
·       Mailadress
BBKS sparar dina personuppgifter så länge de har någon direkt anknytning till sällskapet vilket kan vara via medlemskap, deltagarlista, funktionär, sponsring eller annan. BBKS använder personuppgifterna för att kunna hantera din koppling till sällskapet så som medlemskap, direkt marknadsföring, utskick, kontakt inom organisationen.
Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från BBKS. Kontakta oss om du önskar avsäga dig från detta. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta BBKS. Där kan du också begära rättelse eller att dina personuppgifter raderas, dock så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av uppgifter och fortfarande vara medlem. En begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till nedan adress.
 
BBKS
c/o Maria Dahlin
Köpmansgatan 60A
269 31 Båstad
 
BBKS arbetar med att förebygga, förhindra och upptäcka att din data sprids. Endast ovan nämnda få ta del av dina personuppgifter och behandlingen av data loggas och kontrolleras systematiskt.
 
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
 
Det är viktigt att veta att det är du som bestämmer vilken data som ska tillges BBKS, och denna data måste vi ha ditt samtycke på. Väljer du att inte samtycka till behandlingen av dina personuppgifter är det inte säkert BBKS kan tillhandahålla alla produkter och tjänster till dig.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen BBKS