Stina sammankallade till Kullen runt via kajaktelefonen. På torsdagsmorgon samlades Stina, Rustan, Malin och Maria T i Arild. Vindarna var svaga, solen lyste med sin frånvaro och det regnade. Men vad gör det när man sitter i kajaken och få se sälar och tumlare. En fantastisk tur!

Stina, Malin , Maria T. Fotograf Rustan.
Malin utanför Kullens fyr
Maria T försvinner in i tunneln