Premiär! Från väster-Folke G, Stina K, Gunilla A, Ulf S, Percy A, Inga H och Tina U bakom kameran
Inga H får goda råd av Stina
Percy på väg ut i havet