Styrelse

Martin Bengtsson, ordförande
Eva Rosvall, sekreterare
Julia Lundström, kassör    

Lars Myllynen, ledamot                                                                                    
Liselott Ljungberg, ledamot
Maria Dahlin, suppleant
Tina Utas, suppleant

Medlemmar
Under verksamhetsåret 2017 var vi 48 medlemmar (23 kvinnor och 25 män)