Styrelse

Lars Myllynen, ordförande
Eva Rosvall, sekreterare
Julia Lundström, kassör    

Jacob Sandin, ledamot och IT-speciallist                                                                                      
Liselott Ljungberg, ledamot
Maria Dahlin, suppleant
Tina Utas, suppleant

Medlemmar
Under verksamhetsåret 2016 var vi 59 medlemmar (29 kvinnor och 30 män)