Kajak chatt/SMS

Vi använder en chatt/sms för att kontakta varandra när vi vill hitta på något och vill se om fler vill hänga på. Exempelvis när vi vill ut en tur runt väderön ikväll/imorgon och så kan vi då snabbt se om någon annan är intresserad av att följa med ut.

Detta gör vi med en applikation som heter supertext. Denna har förmågan att skicka ett meddelande via ett chattprogram om man har det installerat i sin smartphone eller alternativt skicka SMS till dem som inte har appen eller en äldre telefon.

Ni som är medlemmar kan be om att bli tillagda i gruppen av någon av styrelsemedlemmarna. Länken till själva appen är här nedan:

http://getsupertext.com

Vi har också tre grupper:

 • BBKS medlem:
  Denna gruppen är vår huvudgrupp och här är tanken att huvudantalet av medlemmarna skall vara med.
  För att alla skall känna att de kan vara med här så har vi bara minimal chat och inlägg av att något händer och vi förväntas iaktta tystnad mellan 23-07 på natten.
  Alla händelser annonseras här så länge det kan göras innanför tidsramen 23-07 i formatet: ”Hej, jag skall ut och paddla i västersjön på fredag eftermiddag. Ring på 070 0000 om du vill hänga med.”
 • BBKS chatt:
  Här chattar vi om allt när som helst. Man anmäler sig själv att man vill vara med och ansvarar själv för att stänga av signalen de tider man vill vara ostörd.
 • BBKS Styrelse: För styrelsemedlemmar.