Historik

Sommaren 2009 skapades Googelgruppen Båstad Kajak i ett försök att fånga upp paddlingsintresserade inom Båstadområdet. Snabbt visade detsig att det fanns ett intresse av ha något mer än en plats på internet att mötas på. Den 18 augusti 2009 samlades ett flertal av Googlegruppens medlemmar på Hamnkrogen i Båstad och över ett glas vin, öl och lite god mat bestämdes att man skulle jobba vidare mot att bilda en förening/sällskap som verkar för paddling på Bjärehalvön. Ett viktigt datum i sällskapets historia blev den 6 oktober 2009 då ett 40-tal intresserade träffades på Cafe´Biblos och beslutade att man skulle bilda Båstad/Bjäre Kajaksällskap. Att det blev ett sällskap och inte förening eller klubb beror på att man tyckte det passade bra ihop med den historia som finns med Båstad-Malens Tennissällskap, BMTS och Båstad Båt och Segelsällskap, BBSS. En interimstyrelse tillsattes för att plocka fram en verksamhetsplan, budget och fånga upp intresserade till en styrelse. Så den 16 februari 2010 hålls så slutligen BBKS första årsmöte och Maria Dahlin väljs till sällskapets första ordförande.