Aktiviteter

PLANERADE AKTIVITETER 2017

Utflykter                                         Info               Turvärd

 23 april Hjörnered Blå  Lisen och Tina
 25-28 maj Fjällbacka Röd/Svart  Berndt
 8-11 juni Bohuslän (tälttur)
Röd/Svart  Anders H o Magnus P
 Juli Kajakkalaset Blå  Ej i BBKS regi
 25-27 aug Stockenträff Röd  Ej i BBKS regi
 27 aug Torekov Open Water Röd  Ej i BBKS regi
 Sep eller okt Järnavik Röd  Maria D
 Okt Västersjön Blå  Lisen
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spontanturer meddelas via Supertext 
Mer info kommer på hemsidan www.bbks.org
Med reservation för att datum kan ändras. Ändringar kommer att stå på hemsidan.
Ev. frågor och önskemål kontakta Lars M på tel. 0707-601846

Andra aktiviteter
För anmälan till kurser, se under fliken utbildning på hemsidan.

INFO OM PADDELTURER

Blå, Röd och Svart beskriver ungefär turens svårighetsgrad. På grund av vädrets lynniga humör
kan en lätt tur i början snabbt ändras till en krävande tur som fordrar stor erfarenhet av paddling.
Kolla väderprognoserna kontinuerligt.

Blå =     c:a 20 km/dag på lugna vatten i svaga vindar. Ex.vis Rönne Å, Hjörneredssjöarna

Röd =   c:a 30 km/dag med mer vind och vågor i inre skärgård

Svart = paddeltur med längre distanser/dag med risk för kraftiga vindar och större

             vågor i både inre och yttre skärgård. En tur för paddlare med erfarenhet

             av växlande väder, tempo och öppet hav.

 

– Paddelturerna är s.k. kamratturer där deltagande sker på egen risk.

– Samtliga deltagare förutsätts ha genomfört praktiska övningar i kamraträddning.

– I samband med svart paddeltur förutsätts att deltagare även har genomfört      

  övningar i att på egen hand komma upp i kajaken t.ex. med hjälp av flottör eller

  ”eskimåsväng”.

 

UTRUSTNING

Varje deltagare ansvarar för att egen utrustning finns med: flytväst och kapell, extra kläder och egen mat & dryck. Karta/sjökort och kompass bör också finnas med.

Bogserlina, reservpaddel och sjukvårdsutrustning ska finnas med i grupp

Medlem som vill söka paddelkompis kan enkelt skicka ett sms via Supertext på sin mobil.
Anmälan till aktiviteter se info på hemsidan.