Startsidan

 

Välkomna till BBKS Hemsida!

I samband med årsmötet 180318 beslutades att hemsidan tv kommer innehålla basinformation om BBKS och att vi huvudsakligen kommunicerar det mesta med medlemmarna via Facebook, där vi har en publik och en sluten sida. På den slutna kommer vi att hantera aktiviteter mm via en kalender.